A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abriebfestigkeit

Odolnost proti otěru

 

Abschnittskanal

Odpadní kanál

 

Absorber

Pohlcovač

 

Absorption

Pohlcení

 

Absorptionsmittel

Prostředek k pohlcování

 

Absperrventil für  Manometerleitung

Uzávěrový ventil vedení k manometru

 

Abstoßungsfähigkeit

Schopnost zbavovat se

 

Abstoßungsfähigkeit gegen Flüssigkeiten

Schopnost zbavovat se tekutin

 

Abzweigstelle einer Leinensicherung

Systém orientace pomocí lan

 

Adaptation

Adaptace

 

Adapter

Adaptér

 

Adsorption

Adsorpce

 

Adsorptionsmittel

Adsorpční prostředek

 

aerob

Aerobní

 

aerob-anaerobe Schwelle

Aerobní – anaerobní práh

 

aerobe Kapazität

Aerobní kapacita

 

Aerosol

Aerosol

 

Aerosol, flüssiges

Aerosol, kapalný

 

Akkreditierte Stelle

Akreditované místo

 

Aktivierung

Aktivace

 

Aktivkohle

Aktivní uhlí

 

akustische Erkennungshilfe 

Akustická identifikační pomoc

 

akustische Warneinrichtung

Akustické varovné zařízení

 

Alarmsignal

Alarm

 

Alkali-Regenerationspatrone

Alkalická regenerační patrona

 

Alterung

Stárnutí

 
Allergie

Alergie

 

allergisch

Alergický

 

Alveolen

Alveoly

 

Ammoniak

Čpavek

 

Amtshilfe

Úřední pomoc

 

anaerob

Anaerobní

 

anaerobe Kapazität

Anaerobní kapacita

 

Anamnese

Anamnéza

 

Anfangsdruck

Počáteční tlak

 

Anfangszeit

Počáteční čas

 

Angriffstrupp

Útočný oddíl

 

Anscheinsgefahr

Zdánlivé nebezpečí

 

Angst

Strach

 

Anlegen von Atemschutzgeräten

Nakládání s dýchacími přístoji

 

Anpassung

Přizpůsobení

 

Anschlussgewinde

Přípojková závitnice

 

Anschlusstück der Vollmaske

Přípojka k plné masce

 

Ansprechdruck

Odezvový tlak

 

Antennenleine(Not-Antennenleine)

Anténní provazec

 

Antibeschlagmittel

Smáčedlo

 

Anti-Fog-Scheibe

Reflexní vrstva ochranného štítu

 

Anzüge zum begrenzten Einsatz

Ochranné obleky k omezenému zásahu

 

Anzugventile

Ventily ochranného obleku

 

Apertometer

Aperometr

 

Arbeit

Práce

 

Arbeitsdruck

Pracovní tlak

 

Arbeitsenergieumsatz

Energie spotřebovaná při výkonu

 

Arbeitsinsuffizienz

Pracovní selhávání

 

Arbeitskapazität

Pracovní kapacita

 

Arbeitsmedizinischer Dienst

Pracovně lékařská služba

 

Arbeitsmedizin. Grundsätze

Pracovně lékařské zásady

 

Arbeitsmedizin. Vorsorge

Pracovně lékařská prevence

 

Arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchung

Pracovně lékařské preventivní vyšetření

 

Arbeitsplatzgrenzwert

Maximální hodnoty naměřené na pracovišti

 

Arbeitsraum

Dílna

 

Arbeitsschutz

Pracovní ochrana

 

Arbeitsunfähigkeit

Neschopnost výkonu práce

 

Arbeitsunfall

Pracovní úraz

 

Atemäquivalent

Dechový ekvivalent

 

Atemanschluss

Dýchací připojení

 

Atemanschluss - Prüfung

Dýchací připojení - Zkouška

 

Atemarbeit

Práce s dechem

 

atembar

Dýchatelný

 

atembarer Staub

Dýchatelný prach

 

Atembeutel

Dýchací pytel

 

Atemfeuchte

Vlhkost dechu

 

Atemfilter

Dýchací filtr

 

Atemfrequenz (techn), medizin.)

Dechová frekvence (technicky, zdravotnicky)

 

Atemgas

Vdechovaný plyn

 

Atemgasvorrat

Zásoba dechu

 

Atemgerät

Dýchací přísrtoj

 

Atemgesteuerte Dosiereinrichtung

Dechem řízený dávkovač

 

atemgesteuerte Versorgung

Dechem řízené napájení

 

Atemgifte

Respirační jedy

 

Atemgrenzwert

Dechová hranice

 

Atemkalk - Regenerationsspatrone

Inhalační regenerační patrona

 

Atemkreislauf  

Dýchací oběh

 

Atemluft

Vzduch na dýchání

 

Atemluft--Energieinhalt

Vzduch na dýchání – Obsah energie

 

Atemluftflasche

Kyslíková láhev

 

Atemluftgenerierung

Generování vzduchu k dýchání

 

Atemluftverbrauch

Spotřeba vzduchu k dýchání

 

Atemluftverdichter

Kompresor

 

Atemluftversorgung

Zásobování vzduchem

 

Atemluftvorrat 

Zásoba vzduchu

 

Atemminutenvolumen

Objem dechu za minutu

 

Atemorgane

Dýchací orgány

 

Atemschlauch

Dýchací hadice

 

Atemschutz

Ochrana dýchání

 

Atemschutz - Telemetrie

Ochrana dýchání – telemetrie

 

Atemschutz - Übung

Ochrana dýchání – cvičení

 

Atemschutzanzug

Ochraný oděv na dýchání

 

Atemschutzausrüstung

Vybavení na ochranu dýchání

 

Atemschutzbluse

Ochranná blůza

 

Atemschutzeinsatz

Zásah s použitím dýchacích přístrojů

 

Atemschutzgerät

Dýchací přístroj

 

Atemschutzgerät-Auswahl (im Einsatz)

Dýchací přístroj - výběr (při zásahu)

 

Atemschutzgerät - Auswahl

Dýchací přístroj - výběr

 

Atemschutzgerät – Beständigkeit gegen Wärmestrahlung

Dýchací přístroj – stálost proti tepelnému sálání

 

Atemschutzgerät - Bewertung

Dýchací přístroj – hodnocení

 

Atemschutzgerät - Dichtsitz

Dýchací přístroj – těsnící límec

 

Atemschutzgerät - Eigenschaften

Dýchací přístroj - vlastnosti

 

Atemschutzgerät - Eignung

Dýchací přístroj – vhodnost použití

 

Atemschutzgerät - Halterung

Dýchací přístroj - zavěšení

 

Atemschutzgerät - Instandhaltung

Dýchací přístroj - údržba

 

Atemschutzgerät - Lagerung

Dýchací přístroj - uskladnění

 

Atemschutzgerät - Mängelkontrolle

Dýchací přístroj – kontrola nedostatků

 

Atemschutzgerät -Praktische Leistungsprüfung

Dýchací přístroj – praktická zkouška výkonu

 

Atemschutzgerät - Prüfung

Dýchací přístroj - zkouška

 

Atemschutzgerät - Schutzleistung

Dýchací přístroj – ochranný výkon

 

Atemschutzgerät für Selbstrettung  

Dýchací přístroj k sebezáchraně

 

Atemschutzgerätekartei

Karta dýchacího přístroje

 

Atemschutzgerätelagerung

Skladování dýchacího přístroje

 

Atemschutzgeräteraum

Místnost na dýchací přístroje

 

Atemschutzgeräteträger

Nositel dýchacího přístroje

 

Atemschutzgeräteträger -Fortbildung

Nositel dýchacího přístroje – další vzdělávání

 

Atemschutzgerät umluftabhängig

Dýchací přístroj závislý na ovzduší

 

Atemschutzgerät umluftunabhängig

Dýchací přístroj nezávislý na ovzduší

 

Atemschutzgerätewart

Člověk, který se stará o údržbu dýchacích přístrojů

 

Atemschutzgerätewerkstatt

Dílna na údržbu dýchacích přístrojů

 

Atemschutzgruppe/-kanal

Komunikace mezi hasiči s dýchacími přístroji a veliteli vozu

 

Atemschutzhaube

Ochranná kukla

 

Atemschutzhelm

Helma k dýchacímu přístroji

 

Atemschutzkanal

Komunikační kanál

 

Atemschutzmaske

Maska k dýchacímu přístroji

 

Atemschutznachweis, persönlicher.

Průkaz dýchacího přístroje, osobní

 

Atemschutznotfall

Stav nouze při použití dýchacího přístroje

 

Atemschutznotfallrettung

Záchrana při stavu nouze a použití dýchacího přístroje

 

Atemschutznotfallset

Souprava dýchacího přístroje a jeho doplňků

 

Atemschutznotfalltraining

Trénink zásahu se stavem nouze při použití dýchacího přístroje

 

Atemschutzorganisation

Organizace zabývající se dýchacími přístroji

 

Atemschutzpflegestelle

Místo na péči o dýchací přístroje

 

Atemschutzprüfgeräte

Přístroje na zkoušení dýchacích přístrojů

 

Atemschutzregistrierung

Registrace dýchacích přístrojů

 

Atemschutzsammelstelle

Shromaždiště dýchací techniky

 

atemschutztauglich

Způsobilý k nošení dýchacího přístroje

 

Atemschutzüberwachung

Kontrola dýchacích přístrojů

 

Atemschutzüberwachungs-brett

Deska, na kterou se zaznamenávají výsledky kontroly dýchacích přístrojů

 

Atemschutzüberwachungs-tafel

Tabulka, do které se zaznamenávají výsledky kontroly dýchacích přístrojů

 

Atemschutzübung

Cvčení s dýchacím přístrojem

 

Atemschutzüberwacher

Člověk mající na starosti kontrolu lidí s dýchacími přístroji

 

Atemschutzübungsanlage

Cvičiště na cvičení s dýchacími přístroji

 

Atwemschutzunfall

Nehoda při použití dýchacího přístroje

 

Atemschutzverantwortlicher

Člověk zodpovědný za dýchací techniku

 

Atemschutzwerkstatt

Dílna na dýchací techniku

 

Atemstillstand

Zastavení dechu

 

Atemtemperatur

Teplota dechu

 

Atemunterstützung

Podpora dýchání

 

Atemventil

Dýchací ventil

 

Atemvolumen

Objem dechu

 

Atemwege

Dýchací cesty

 

Atemwegskatarrh

Zánět dýchacích cest

 

Atemwiderstand

Odpor dechu

 

Atemzentrum

Centrum dechu

 

Atmosphäre

Atmosféra

 

Atmung

Dýchání

 

Atmungsorgane

Dýchací orgány

 

Atmungsorgane, obere

Horní dýchací orgány

 

Atmungsorgane, untere

Dolní dýchací orgány

 

Atmungssystem

Dýchací systém

 

Atrophie

Zakrňění

 

ätzende Stoffe

Žíraviny

 

Aufnahmevermögen eines Filters

Absorbční schopnost

 

Aufsicht bei den Übenden

Dozor nad cvičenci

 

Aufsichtsbehörde

Dozorčí úřad

 

Aufwärmen

Ohřát

 

Ausatemfeuchte

Vlhkost vydechovaného vzduchu

 

Ausatemgas

Výdechový plyn

 

Ausatemluft

Výdechový vzduch

 

Ausatemschlauch

Výdechová hadice

 

Ausatemtemperatur

Teplota výdechu

 

Ausatemventil

Výdechový ventil

 

Ausatemventilgehäuse

Pouzdro výdechového ventilu

 

Ausatemventilprüfung

Zkouška výdechového ventilu

 

Ausatemventilschlupf

Prokluz výdechového ventilu

 

Ausatemwiderstand

Výdechový odpor

 

Ausatmung

Výdech

 

Ausbildung im Atemschutz

Vzdělání v oblasti dýchacích přístrojů

 

Ausbildung - Belastungsübung

Vzdělání – Zátěžové cvičení

 

Ausdauer

Výdrž

 

Ausdauergrenze

Hranice výdrže

 

Ausdauertraining

Tréning výdrže

 

äußere Atmung

Vnější dýchání

 

AX-Filter

AX-Filtr

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------